Zsh

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Zsh är ett populärt Unixskal med mycket funktionalitet från sh och Bash, men innehåller även många andra funktioner från bl.a. ksh och csh.

Externa länkar

Personliga verktyg