&

Från Unix.se, den fria unixresursen.

När ett program startas med ett &-tecken efter, hamnar det i bakgrunden:

$ emacs &
[1] 11584

Vad som händer här är att emacs hamnar först i jobb-listan och tilldelas PID 11584. För att ta kontroll över processen (i det här fallet emacs) använder man fg, vilket, förmodar jag, står för foreground.

De flesta program går att suspend:a med C-z, vilket innebär att de ligger inaktiva i bakgrunden. För att göra dem aktiva igen kan man använda kommandot bg (background). Då körs de i bakgrunden precis som om man hade startat dem med ett &-tecken efter från början. Även i det här fallet hade det givetvis gått att använda fg för att få kontroll över processen.

jobs visar vilka program som körs:

$ jobs
[1]+ Running         emacs & (wd: ~)

Värt att notera kan vara att %n, där n är numret i jobb-listan, kan användas istället för fg, och att man kan ge det som argument till exempelvis kill istället för att ange processens fulla PID:

$ kill %1
[1]+ Stopped         emacs (wd: ~)

OBS: &-teckent används för att köra program i bakgrunden och inte programmets output strömmar. Vill man slippa outputs från t.ex. en tidskrävande process av ett ls-kommando, kan man t.ex. dirigera om det till en fil som fungerar som ett svart hål, /dev/null.

Personliga verktyg