OSDL

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Open Source Development Labs (OSDL) grundades år 2000 som ett icke-vinstdrivande företag av ett antal stora aktörer i datorindustrin. Bland namnen bakom OSDL finns IBM, Intel, HP, Fujitsu, NEC och Hitachi.

OSDL är ett försök att skapa ett nav för arbetet att vidare anpassa GNU/Linux, och öppen programvara i allmänhet, till företagsvärlden och dess olika användningsområden. Man anser att GNU/Linux idag fungerar ypperligt som plattform för servrar och kommunikation, och vill främja utvecklandet av standarder för att vidga antalet användningsområden.

För detta ändamål har man ett flertal arbetsgrupper där man knyter samman Linuxdistributörer, stora och små programvaruutvecklare, hårdvarutillverkare, utbildningsinstitutioner och slutanvändare. På så sätt hoppas man kunna skapa riktlinjer för hur t.ex. ett skrivbordssystem ska fungera och underlätta för programkonstruktörer att porta sina applikationer, etc.

Bland OSDL:s anställda finns ett flertal kända namn från FOSS-världen, som Linus Torvalds och Andrew Morton. Andra mindre kända personligheter inkluderar Bruce Harrington och Andrew Tridgell.


Externa länkar

www.osdl.org

Personliga verktyg