OpenWrt

Från Unix.se, den fria unixresursen.

OpenWrt är en linuxdistribution som primärt är till för att användas på Linksys-routrar (bl.a. WRT54G).

Direkt efter installationen möts man av en tämligen spartansk miljö - busybox och en telnet-daemon är i princip allt man har att arbeta med - men med hjälp av det praktiska pakethanteringsverktyget ipkg kan man, i likhet med apt-get, installera paket från diverse repositories.

Externa länkar

Personliga verktyg