PC

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Förkortningen PC, Personal Computer, härstammar från produkten IBM PC, som med sitt öppna hårdvarugränssnitt gjorde det möjligt för konkurrenter att skapa kompatibla produkter. Termen PC blev snabbt i princip synonym med en IBM PC-kompatibel persondator, eller någon efterföljare baserad på Intels CPU-arkitektur IA-32. På senare år måste det dock få påstås att begreppet har luckrats upp en aning, åtminstone i Sverige, och det är inte helt ovanligt att man även refererar till Macintoshdatorer (och andra icke Intel-kompatibla arkitekturer) som en PC.

Personliga verktyg