Project Gutenberg

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Project Gutenberg omvandlar böcker till elektronisk form och gör dem mer eller mindre fritt tillgängliga på internet.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg