Quake

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Quake är ett klassiskt FPS-lir (First Person Shooter) som släpptes av id Software 1996. Källkoden för Quake och QuakeWorld släpptes under GPL 1999.

Innehåll

Vanliga Quake

En bra vidareutveckling av vanliga Quake (RealQuake) är QuakeForge (http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=882).

QuakeWorld

QuakeWorld är en modifikation med optimerad nätverkskod anpassad för spelande över Internet. id:s öppnande av källkoden för Quake/QW gav upphov till en mängd olika projekt med målet att förbättra, optimera och lägga till fler funktioner till koden och göra den mer säker.

QuakeWorld-klient

De populäraste QW-klienterna verkar vara:

 • FuhQuake (http://www.fuhquake.net/)
 • mqwcl (http://mqwcl.qhlan.org/)

QuakeWorld-server

mvdsv (http://mvdsv.sourceforge.net/) är den allra mest populära QW-servern, känd för att den kan spela in demos från varje spelares POV (Point Of View) och lagra dem för åtkomst av spelarna.

Systemkrav

Systemkravet beror på antalet spelare, men det här bör vara ett minimum:

 • Pentium 90 MHz
 • 16 MiB RAM
 • .pak-filerna från Quake
 • Minst 40-70 MiB ledigt hårddiskutrymme (beroende på vad du vill installera)

Installation

Ladda först ner mvdsv:

Skapa en katalog för Quake:

$ mkdir quake

Om du laddade ner källkoden:

$ tar xvfj mvdsv_0.173_sources.tar.bz2
$ cd mvdsv_0.173
$ ./build linux-gcc3 (eller något annat av de som anges om du bara kör ./build)
$ cp mvdsv ../quake

Om du laddade ner binären:

$ tar xvfj mvdsv_0.173_Linux_GLIBC_2.3.tar.bz2
$ mv mvdsv_0.173_Linux_GLIBC_2.3 quake/mvdsv

Skapa sedan katalogen id1 i quake-katalogen och kopiera filerna pak0.pak och pak1.pak dit från din Quake-CD eller var du nu har dem:

$ cd ~/quake
$ mkdir id1
$ cp /någon/stans/id1/pak*.pak id1

Du behöver också QW-filerna. Kombat Teams Pro är den QW-mod som i princip alla servrar använder:

Skapa en qw-katalog i quake-katalogen och packa upp:

$ cd ~/quake
$ mkdir qw
$ unzip ~/qwprogs_ver_1.66_build_43204.zip -d qw

Nu kan du starta qw-servern genom att skriva ./mvdsv. Testa att ansluta med en klient.

Konfiguration

Dags att konfigurera QW-servern. Skapa filen server.cfg i katalogen id1 med följande innehåll:

sv_gamedir qw
deathmatch 1
hostname        "QW testserver"
serverinfo admin    "webmaster@xyz.com"
serverinfo url     "http://url.net"
rcon_password xxxx
timelimit 35
fraglimit 150
noexit 1
pausable 0
samelevel 2
maxclients 16
map dm3
floodprot 4 8 30
floodprotmsg "You have activated the flood protection and will be silenced for 30 seconds"
maxspectators 2
allow_dowload 1
allow_download_skins 1
allow_download_models 1
allow_download_sounds 1
allow_download_maps 1

Som du ser innehåller server.cfg en mängd olika variabler som servern använder.

 • -master IP-address - endast på kommandoraden. Ansluter till angiven master-server
 • -port - endast på kommandoraden. Specifierar vilken port servern kommer använda, standard är 27500
 • gamedir - vilken katalog som du vill använda för speldata. Ändra värdet om du vill köra någon mod, annars används QW-katalogen
 • deathmatch - kan sättas till 1, 2 eller 3. 1 = vanlig deathmatch; vapen/föremål kan plockas upp och respawnas efter 30 sekunder. 2 = weapon stay. Du kan bara plocka upp ett vapen en gång; du får ingen ny armor/ammo när du går på det igen. 3 = kombination mellan 1 och 2. Du kan bara plocka upp ett vapen en gång, ammo respawnar efter 15 sekunder, allt annat respawnas normalt
 • hostname - serverns namn
 • serverinfo admin - administratörens epostadress
 • serverinfo url - serverns hemsida
 • timelimit - matchen tar slut när timelimit (angiven i minuter) nås
 • fraglimit - matchen tar slut när fraglimit är uppnått
 • maxclients - max antal spelare
 • map <mapname> - banan som spelas
 • maxspectators - max antal spectators (åskådare)
 • password - lösenordsskydda servern. Klienter måste sätta samma lösenord för att kunna connecta
 • rcon_password - lösenord för fjärradministration
 • allow_download - sätt det här till 1 för att tillåta spelare att automatiskt ladda ner filer de inte har från servern

Följande kommando startar servern i bakgrunden och skickar all output till /dev/null (om du vill logga är det bara att ersätta /dev/null med något annat).

$ ./qwsv > /dev/null &

Se QuakeWorld.net (http://www.quakeworld.net/) och dokumentationen för mvdsv för fler tillgängliga kommandon i QW-servern.

Threewave CTF (Capture The Flag)

Capture The Flag, CTF, var den första stora Quake-modifikationen och blev en stor succé. Threewave CTF är originalet. Följande filer behövs:

Skapa en ctf-katalog och packa upp filerna till den:

$ cd ~/quake
$ mkdir ctf
$ unzip ~/3wave42.zip -d ctf
$ unzip ~/3wave421.zip -d ctf
$ unzip ~/3wctfc.zip -d ctf

Starta nu på följande vis:

$ ./mvdsv +gamedir ctf +map ctf1

Läs server/ctf.txt för mer information.

Rocket Arena

Rocket Arena var en annan väldigt populär modifikation. Det är 1-on-1-matcher med den enkla regeln "vinnaren stannar kvar, förloraren försvinner". Varje spelare väntar på sin tur att spela mot vinnaren i arenan. Varje spelare får full armor (200), 100 i hälsa och alla vapen. Roligt och enkelt.

Följande filer behövs:

Skapa katalogen arena i din quake-katalog och packa upp filerna till den:

$ cd ~/quake
$ mkdir arena
$ unzip ~/fasrv12.zip -d arena
$ unzip ~/farena12.zip -d arena

Starta servern:

$ ./mvdsv +gamedir arena +setmaster 204.182.161.2 +exec rotate.cfg +maxclients 6 +timelimit 20 +fraglimit 15

För banrotationen kan du välja en av följande, eller skapa din egen (kom bara ihåg att den sista banan måste loopa till den första):

 • rotate.cfg - alla Final Arena-banorna
 • newmaps.cfg - de nya Final Arena- och TF-banorna
 • classic.cfg - de mest populära äldre banorna
Personliga verktyg