RISC

Från Unix.se, den fria unixresursen.

RISC, Reduced Instruction Set Computer, är en speciell strömning inom processorteknik. Man strävar efter att göra processorn så liten och okomplicerad som möjligt för att på så vis kunna optimera den. Detta gör man bland annat genom att reducera antalet instruktioner. Ofta finns det inget stöd för att de olika instruktionerna ska kunna komma åt data direkt i minnet, man måste då använda en annan instruktion för att först flytta data från minnet till ett register.

Några exempel på RISC-processorer är Alpha och MIPS.

Numera börjar dock gränserna bli lite flytande mellan CISC och RISC eftersom de nyare x86-processorerna översätter sina instruktioner till ett internt RISC-liknande instruktionsset.

Se även

Personliga verktyg