Reguljära uttryck

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Reguljära uttryck (eng. "regular expressions"; från och med nu RE) är ett språk för att matcha strängar som följer ett mönster. De flesta större texteditorerna, som exempelvis Vi och Emacs, och programspråken, som Python och Perl, har inbyggd stöd för RE. Andra programspråk som använder RE är Sed och Awk. Se också Grep och regular expressions.

Externa länkar

Personliga verktyg