Tcl

Från Unix.se, den fria unixresursen.

TCL, Tool Command Language, är ett skriptspråk tänkt att användas för strängbearbetning och för att kontrollera interaktiva program. Det är integrerat med GUI-biblioteket Tk och finns för de flesta Unix-liknande operativsystem, Amiga, Windows, Macintosh och VMS.

Externa länkar

Personliga verktyg