UnixSE:Hur man redigerar en sida

Från Unix.se, den fria unixresursen.

För att redigera en sida klickar man på knappen Redigera denna sida på den sidan man vill ändra på. Då får man upp en textruta som man kan skriva och ändra i. Det mesta är vanlig löpande text, men för att få till sådana saker som fetstil, länkar och annat behöver man några enkla skrivsätt som anges nedan. När man är klar trycker man på knappen "spara". Dina ändringar blir omedelbart synliga för andra läsare. Om du bara vill prova på hur man gör kan du göra det i sandlådan.

Innehåll

Grunderna

Länkar till andra sidor görs helt enkelt med dubbla hakparanteser runt [[Albert Einstein]]. Det blir då såhär: Albert Einstein

Kursivt skriver du genom att ringa in ordet med dubbla apostrofer ''docendo discimus''. Det blir då såhär: Docendo discimus.

Fetstil skriver du genom att ringa in ordet med tredubbla apostrofer '''så här'''. Resultat så här.

Medelsvårt

Signering av meddelanden Fyra stycken tilde ~~~~ (Alt Gr + tangenten till höger om Å) blir automatiskt ditt användarnamn med tid/datum. Tre tilde blir samma sak fast utan datum. Jag prövar nu fyra tilde: Dan Koehl 9 december 2002 kl.05:25 (CET)

Länkar med annat namn Om du vill att texten skall se annorlunda ut än sidans namn kan du istället skriva [[Albert Einstein|Einstein]]. Det blir då såhär: Einstein.

Hänvisning till annat ord gör du genom att skriva det #REDIRECT [[Sidans namn]] längst upp på sidan.

Kursiv fetstil skriver du genom att ringa in ordet med femdubbla apostrofer '''''så här'''''. Resultat så här.

Indragning gör du genom att börja en rad med kolon (:). Om du vill göra indragningar i flera steg, använd flera kolon efter varandra.

Fixbreddfont får du genom att börja en rad med mellanslag; detta gäller för hela raden. I annat fall måste du placera texten i <code></code>. <pre></pre> kan också användas.

Punktlistor får du genom att börja en rad med stjärna (*). Genom att använda flera stjärnor efter varandra blir det på en lägre nivå.

Numrerade listor får du genom att börja en rad med brädgård (#). Observera att brädgården måste vara först på raden. Om du gör ett mellanslag eller använder kolon före så förlorar den sin betydelse.

Stänga av vanlig wikiformatering kan du göra genom att omringa dem med <nowiki></nowiki>.

Dölja parenteser på länkar i text När man till exempel vill länka till Gudmar Magnusson (Ulvåsaätten) så kanske parantesen är onödig i sammanhanget. Då kan man skriva [[Gudmar Magnusson (Ulvåsaätten)|]] (observera tecknet "|" sist i uttrycket). Resultatet blir en länk till Gudmar Magnusson men klicka på den får du se var du hamnar.

Wikisyntax

Sektioner, paragrafer, listor och rader

Länkar, URL, Bilder

Textformatering

Se Textformatering. Där beskrivs hur du skriver specialtecken och hur du t.ex. gör texten fet eller kursiv.

I artikeln Användarhandledning för TeX beskrivs hur man skriver matematiska uttryck och formler.

Tabeller

Tabeller kan skapas med HTML eller med wikins egna tabell-syntax (beskrivet kortfattat nedanför.)

Se även: m:MediaWiki User's Guide: Using tables, W3.org tabellreferens (http://www.w3.org/TR/html401/struct/tables.html)

Tabellsyntax

 • Tabeller kan skapas med HTML eller med wikins egna tabell-syntax.
 • Tabeller kan nästlas i varandra.
 • Wikipedia-tabeller beskrivs nedan.

Observera att radbyte har betydelse när man utnyttjar detta syntax:

{| tabellalternativ
|+ tabellbeskrivning-text
|rad 1
|----
|o.s.v.
|----
|rad n;
|}
.

Kolumnerna i varje rad kan antingen 1) skrivas på en hel rad eller 2) ha varsin rad.

 1. |----
  |celltext || celltext ...
 2. |----
  |celltext
  |celltext
  ...

Alternativ syntax för ny rad är |-. Notera att |- eller |---- kan åtföljas med s.k. radalternativ (se nedan).

En rad kan alternativt börja med ! (utropstecken) istället för | (pipe). Skillnaden mellan ! och | är att det förstnämda används för rubriker, och det andra används för vanliga celler. För närvarande är denna skillnad av typografisk innebörd (rubriker skrivs ut i fet stil).

Varje celltext kan föregås av s.k. cellalternativ som styr texten i cellen:

|----
|cellalternativ|celltext |cellalternativ|celltext ...

Cellalternativ eller radalternativ är HTML-attribut, t.ex.

 • VALIGN = "top | middle | bottom",
 • ALIGN = "left | center | right ",
 • BGCOLOR = "#rrggbb" (där r=rött, g=grönt och b=blått; se HTML-färger),
 • COLSPAN = "nn" (cellen täcker nn kolummer),
 • ROWSPAN = "mm" (cellen täcker mm rader),
 • o.s.v. (mer information finns hära: W3.org tabellreferens (http://www.w3.org/TR/html401/struct/tables.html) )

Se även: unixse:Exempel på tabellsyntax

Innehållsförteckning m.m.

Det finns tre former av "magiska ord":

Syntax:
#REDIRECT [[artikeltitel]] 
Hänvisar och laddar in artikeltitel istället för nuvarande artikel.
 
__NOTOC__ 
Använd ingen innehållsförteckning.
 
__NOEDITSECTION__ 
Sektionen kan inte egenhändigt redigeras.
 

Variabler

Variabler eller inbyggda variabler används sällan i artiklar, kanske någon gång på diskussionsidor. Det är bara speciella sidor som har användning för dem.

Syntax:
{{variabelnamn}}

Beskrivning

Variabelnamn kan vara:
CURRENTMONTH 
Returnerar nuvarande månad: 04.
 
CURRENTMONTHNAME 
Returnerar nuvarande månad som sträng: april.
 
CURRENTDAY 
Returnerar nuvarande dag: 16.
 
CURRENTDAYNAME 
Returnerar nuvarande dag som sträng: lördag.
 
CURRENTYEAR 
Returnerar nuvarande år: 2011.
 
CURRENTTIME 
Returnerar nuvarande tid: 14.34.
 
NUMBEROFARTICLES 
Returnerar antalet wikipediaartiklar som finns i namnlösa namnrymden och som inte är hänvisningar (#redirect): 756.
 
CURRENTMONTHNAMEGEN 
Vet ej: april.
 
PAGENAME 
Returnerar artikeltitel (i wikiformat, jmf. localurl): Hur man redigerar en sida.
 
NAMESPACE 
Returnerar artikelns namnrymdstitel: UnixSE.
 
localurl:pagename 
Returnerar artikeltiteln i URL-format (exkl. server): /index.php?title=Sandl%E5dan&redigera).
 
SERVER 
Returnerar domänadress i URL-format: http://wiki-old.unix.se.
 
ns:1 
Returnerar namnrymdnamn nr 1: Diskussion.
 
ns:2 
Returnerar namnrymdnamn nr 2: Användare.
 
ns:3 
Returnerar namnrymdnamn nr 3: Användardiskussion.
 
ns:4 
Returnerar namnrymdnamn nr 4: UnixSE.
 
ns:5 
Returnerar namnrymdnamn nr 5: UnixSEdiskussion.
 
ns:6 
Returnerar namnrymdnamn nr 6: Bild.
 
ns:7 
Returnerar namnrymdnamn nr 7: Bilddiskussion.
 
ns:8 
Returnerar namnrymdnamn nr 8: MediaWiki.
 
ns:9 
Returnerar namnrymdnamn nr 9: MediaWiki_diskussion.
 
ns:10 
Returnerar namnrymdnamn nr 10: Mall.
 
ns:11 
Returnerar namnrymdnamn nr 11: Malldiskussion.
 
ns:12 
Returnerar namnrymdnamn nr 12: Hjälp.
 
ns:13 
Returnerar namnrymdnamn nr 13: Hjälp_diskussion.
 
ns:14 
Returnerar namnrymdnamn nr 14: Kategori.
 
ns:15 
Returnerar namnrymdnamn nr 15: Kategoridiskussion.
 
SITENAME 
Returnerar : UnixSE.
 
Den enda gång en vanlig redigerare behöver datumrutiner är när denne signerar inlägg i diskussionstrådar. Men då kan ~~~ eller ~~~~ med fördel användas.

Mallar och meddelandevariabler

Meddelandevariabler eller meddelanden är -- till skillnad från systemvariabler -- sådana variabler som vem som helst kan skapa och ändra. De har inte heller någon systemfunktion såsom systemvariablerna. Vanligtvis används meddelandevariabler för korta meddelandetexter eller navigationsrutor.

Mallar (tidigare kallat användardefinierade meddelandevariabler) är ett sätt att skapa standardiserade meddelanden eller andra textavsnitt som man vill ska förekomma i många artiklar. De specificeras liksom variabler med syntax:

Syntax:
{{mallnamn}}

Beskrivning

mall-namn är en artikel i mall-namnrymden:
Mall:mall-namn
Variabelnamnet kommer att bytas ut mot innehållet i artikeln med namn Mall:mallnamn.

Man kan också använda parametrar som byts ut i ursprungsartikeln, se vidare wsv:Mallar. Följande går också att använda:

 • MSGNW: samma som Mall:Mallnamn, men meddelandet sveps in med <nowiki>-märken, och wikins specialtecken ([, [[, '', ''' etc.) skrivs ut som de står i meddelandet. Exempel: {{MSGNW:mallnamn}}
 • SUBST: samma som Mall:Mallnamn, men meddelandet infogas helt enkelt i artikeln vid sparning. När man senare redigerar sidan, kommer man inte se variabeln. Signaturfunktionen "~~~~" fungerar på samma sätt. Nackdelen (?) med SUBST är att texten på sidorna inte påverkas om texten i meddelandevariabeln ändras efteråt.

Se även: Meddelanden, m:Template_namespace

Övrigt

HTML

Ett antal olika HTML-element kan användas; se Html in wikitext (http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Html_in_wikitext).

Namnrymd

Se: unixse:Namnrymd

Kategorier

Du kan placera en sida i en ämneskategori genom att lägga till texten [[Kategori:kategorinamn]] i en artikel (där kategorinamn är namnet på kategorin.)

Sorteringsnyckel. Om du vill att artikeln ska uppspaltas eller "listas" annorlunda än efter dess artikelnamn, kan man använda [[Kategori:kategorinamn|sorteringsnyckel]] (där kategorinamn är kategorins namn samt sorteringsnyckel är sorteringsvärdet.) Sidan kommer att sorteras efter sorteringsnyckeln istället för artikeltiteln.

Kategorilänkar. Länkar till kategorier fås genom att inleda med ett extra kolontecken (:) i uttrycket: [[:Kategori:ämneskategori]].

Underkategorier. Kategoriartiklar kan hänföras till en annan kategori och då kommer den att bli en underkategori. Man kan exempelvis redigera [[Kategori:Fotboll]] och lägga till [[Kategori:Sport]] så att Fotboll blir en underkategori till Sport. På detta sätt fås en slags hierarki.

Samtliga existerande kategorier uppspaltas i Special:Categories-sidan.

Tidsaxlar

Timelines eller tidsaxlar kan representera grafik och består av ett skript. Detta skript byggs upp av en eller flera kommandon. Kommandorna innesluts genom speciella tidsaxel-märken såsom

<timeline>
skript
</timeline>

Se även: EasyTimeline och EasyTimeline Syntax

Länkprefix

Ett antal länkprefix kan användas för att enkelt länka till sidor på vissa andra siter. Några av dessa är:

w         | http://www.wikipedia.org/wiki/$1
m         | http://meta.wikipedia.org/wiki/$1
wsv        | http://sv.wikipedia.org/wiki/$1
freebsdman    | http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=$1&apropos=0&sektion=0
linuxman     | http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=$1&apropos=0&sektion=0&manpath=Red+Hat+Linux%2Fi386+9
Google      | http://www.google.com/search?q=$1
GoogleGroups   | http://groups.google.com/groups?q=$1

Exempel: [[w:Linux]] blir w:Linux. För man-sidorna kan du specifiera sektion, t.ex. [[freebsdman:free(9)]]. [[freebsdman:free(9)|free(9)]] för att få det så snyggt som möjligt.

Access keys

Ett antal access keys finns tillgängliga. Dessa gör att du enkelt kan navigera mellan sidor med tangentbordet och är något som stöds av åtminstone Mozilla, Opera 7+, Internet Explorer 4+ och Netscape 6+. I Mozilla (inkl. Firefox) och IE trycker du alt+access key, i Opera går du till access key-läge genom att trycka shift+esc. I en del versioner av IE kan du behöva trycka på enter också.

Vanliga access keys:

s - Spara
p - Förhandsgranska

e - Redigera sida (eller visa källa på skyddade sidor)
t - Diskussionssida för aktuell sida
+ - Lägg till en kommentar (på diskussionssidor)
h - Tidigare versioner
m - Flytta sida
w - Lägg till sidan till din övervakningslista
j - Visa alla sidor som länkar till aktuell sida
k - Visa senaste ändringarna på sidor som länkar till aktuell sida

o - Logga in eller ut
l - Din övervakningslista
n - Din diskussionssida
y - Dina bidrag

r - Gå till sidan Senaste ändringarna
z - Gå till Huvudsidan
f - Sök
q - Visa alla speciella sidor
x - Slumpmässig sida

För administratörer:

d - Ta bort sida
= - Skydda sida

Ovanstående samt en del obundna finns på Mall:Unixse.js. Vill du ändra dem kan du göra det genom att redigera sidan Användare:Dittanvändarnamn/Unixse.js.

OBS: Den här artikeln är från Svenska Wikipedia (http://sv.wikipedia.org) och är licensierad under GNU Free Documentation License (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html).

Personliga verktyg