APT

Från Unix.se, den fria unixresursen.

(Omdirigerad från Apt)

APT står för Advanced Package Tool, och är ett redskap för att arbeta mot repositories. Vanligast använda apt-kommandon är apt-get och apt-cache, men det finns även många andra: apt-config, apt-cdrom, apt-extracttemplates, apt-ftparchive, apt-setup & apt-sortpkgs.

Förråden (även kallade repositories) som APT arbetar mot hanteras i filen /etc/apt/sources.list.

För lokal pakethantering finns även dpkg och dselect.

Externa länkar

Personliga verktyg