Autopackage

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Autopackage är ett distributionsneutralt pakethanteringssystem för Linux. Det skiljer sig från de flesta andra system genom att inte baseras på någon förteckning över installerade paket. Istället tillfredsställs beroenden (eng dependencies) genom att söka efter nödvändiga filer för att avgöra om något saknas. På så sätt kan autopackage fungera på i stort vilken distribution som helst, oberoende av paketsystem.

Paketformat

Ett autopackagepaket är ett bash-skript med ett filarkiv på slutet. Bash-skriptet ser till att installera autopackagesystemet om det behövs. Själva installationen görs sedan via ett konsol-, GTK+- eller Qt-baserat gränssnitt, beroende på vilken skrivbordsmiljö som används.

Externa Länkar

Personliga verktyg