Elinks

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Elinks, eller Enhanced Links, är en textbaserad webbläsare licensierad under GPL.

Elinks har sitt ursprung i Links och förgrenades år 2001 av Petr Baudis, med avsikten att främja såväl en öppnare utvecklingsmodell som en mer liberal hållning gentemot ny funktionalitet. Utvecklingen av Links hade till stor del varit begränsad till en utvald skara och skepticism gentemot större förändringar i synnerhet - och utomstående utvecklare i allmänhet - resulterade i att externa bidrag sällan accepterades.

Efter att utvecklingen hade stagnerat under ett par månaders tid uppstod på initiativ av den då 16-åriga Baudis, Elinks - Experimental Links. Namnet har sedan dess fått en ny betydelse men projektets mål - att tillhandahålla en funktionsrik, textbaserad webbläsare med en öppen utvecklingsmodell - kvarstår.

Notabla funktioner och egenskaper:

  • Stöd för ett stort antal protokoll (lokala filer, finger, http, https, ftp, smb, ipv4, ipv6)
  • Stöd för rendering av tabeller och ramar
  • Stöd för visning av färger och CSS (om än under utveckling)
  • Strävan efter användarvänlighet (tabbar, menyer, dialoger och översättningar)

Externa länkar

Personliga verktyg