Emacs Lisp

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Emacs Lisp är den dialekt av Lisp som används i Emacs. Skiljer sig från Common Lisp på flera sätt:

GNU-folket har på senare år insett att lexical scoping är Bra, vilket kanske är en av anledningarna till att de numera använder Scheme (i form av Guile) för att scripta diverse applikationer. Flera mer eller mindre ambitiösa försök att skriva en allmän CL-Emacs har gjorts, men ingen har blivit särskilt populär. Se t.ex. Hemlock.

Personliga verktyg