Httpd

Från Unix.se, den fria unixresursen.

HTTPD står för HyperText Transport Protocol Daemon och är ett program som serverar t.ex. webbsidor till webbläsare (såsom Mozilla Firefox, Opera och Internet Explorer). En httpd är alltså en webbserver.

Enligt Netcraft (http://news.netcraft.com/) är Apache den allra populäraste webbservern med väldigt stor marginal.

Personliga verktyg