Mozilla

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Mozilla eller Sea Monkey som projektet även kallas är en programsvit som innehåller en webbläsare, en e-postklient, en IRC-klient och en webbsideredigerare.

Ursprungligen utvecklades det av Netscape som senare släppte det som öppen källkod. Det vidareutvecklas numera av Mozilla Foundation och hundratals frivilliga. Mozilla finns tillgängligt på de flesta plattformar, däribland Unixdialekter och kloner så som Solaris, Mac OS X, alla varianter av BSD och Linux.

Innehåll

Komponenterna

Navigator

Mozilla Navigator är svitens webbläsare och bjuder på funktioner så som flikar för varje hemsida man besöker, blockning av så kallade pop-up-fönster och en nedladdningshanterare.

Mozilla har även en annan webbläsare vid namn Firefox som är byggd på samma ramverk fast helt fristående.

Mail & Newsgroups

E-postklienten heter Mozilla Mail & Newsgroups och är svitens läsare för e-post och Usenet-artiklar. Bland funktionerna ingår stavningskontroll och filtrering av e-post.

Precis som Firefox är Navigators fristående motsvarighet så är Thunderbird Mail & Newsgroups motsvarighet.

Trots vad som tidigare sagts så finns det för närvarande inga planer på att Firefox och Thunderbird skulle återinföras som en del i sviten på Navigators och Mail & Newsgroups bekostnad.

Composer

Mozilla Composer kanske inte har så mycket att säga till om gentemot andra större webbsideredigerare såsom Macromedia Dreamweaver eller Microsoft Frontpage men den duger gott åt enklare hemsidor.

Chatzilla

Chatzilla är den IRC-klient som följer med programsviten.

Mozilla som plattform

Mozilla och dess ramverk XPFE -- en blandning av tekniker som t.ex. XUL, JavaScript och CSS -- kan användas för att bygga allt från små utökningar till fullfjädrade applikationer och webbapplikationer.

Utökningar

En typ av användande som har blivit väldigt populärt är utvecklandet av utökningar till de existerande komponenterna. Dessa gör nästan vad som helst möjligt, t.ex. finns utökningen Adblock (http://adblock.mozdev.org/) till Navigator som kan hindra bl.a. bilder och flashanimationer från att visas.

Populära utökningar

Navigator
Mail & Newsgroups
  • Enigmail (http://enigmail.mozdev.org/)
Nya komponenter
  • Calendar (http://www.mozilla.org/projects/calendar/)

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg