Novell Linux Desktop

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Novell Linux Desktop (NLD) ersätts av SUSE Linux Enterprise Desktop. Det var fram till juli 2006 Novells erbjudande av operativsystem för bordsdatorer. NLD är baserad på SUSE LINUX Enterprise Server 9. Installation kan göras med de grafiska användargränsnitten GNOME eller KDE.

SUSE är sedan början av 2004 en del av Novell.

Funktioner

NLD är en fullständig desktopdistribution inkluderande Novells version av OpenOffice och grupprogramvaran Evolution, bildbehandling med Gaim, Mozilla webbläsare, chat genom Gaim, gFTP för ftp, och K3b för CD-bränning.

Länkar

Personliga verktyg