PHP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

PHP (rekursiv akronym för PHP: Hypertext Preprocessor) är ett väldigt populärt tolkat programspråk som oftast används för webbrelaterade 'server-side'-program. Det brukar oftast ses som ett alternativ till t.ex. ASP, JSP och CGI-skript. Då det har influerats mycket av både C och Perl är det lätt att lära sig för de som kan dessa språk sedan tidigare. En fördel är det mycket bra stödet för olika databaser.

Externa länkar

Personliga verktyg