Tolkade programspråk

Från Unix.se, den fria unixresursen.

I vardagligt tal sägs ett programspråk vara tolkat (eng. interpreted) om programkod skriven i det typiskt läses och exekveras direkt vid körning.

Det är en utbredd missuppfattning delvis grundad på slarvigt språkbruk att programspråk antingen är tolkade eller kompilerade. I själva verket kan det finnas både tolkar och kompilatorer till i stort sett alla programspråk, varför detta inte är en egenskap hos språket utan hos exekveringsmiljön. Att somliga språk ofta benämns som tolkade beror sannolikt på att den populäraste implementationen för språket är en tolk. För att öka på förvirringen ytterligare så är dock inte ens detta sant. Det vanligaste är nämligen att dessa språk är just-in-time-kompilerade. Det innebär att programtexten kompileras, ofta till bytekod, precis innan den exekveras. Att man gör så beror på att tolkning är jämförelsevis väldigt tidsineffektivt.

Exempel på programspråk som ofta (måhända slarvigt) benämns som tolkade:

Personliga verktyg