YaST

Från Unix.se, den fria unixresursen.

YaST, Yet another Setup Tool, är SuSE:s svar på hur kontrollpanelen i Windows ska se ut i ett Linuxsystem. YaST finns i två varianter: en textbaserad (YaST) och en grafisk (YaST2). Sedan Novell köpte upp SuSE är YaST tillgängligt som öppen källkod och många funktioner har implementerats efter det. YaST innehåller även pakethantering som hanterar beroenden.

Med YaST är det möjligt att installera flera maskiner med samma eller liknande konfiguration genom att använda det XML-baserade AutoYaST. För online-uppdatering från SUSE används YaST Online Update (YOU). Online-uppdatering kan även ske med ZENworks Linux Management (tidigare Red Carpet Enterprise) som då även kan fjärruppdatera maskiner baserat på gruppindelning, exempelvis genom typ, version, maskinvara, OS eller fysisk plats.

Externa länkar

Personliga verktyg