Darwinports

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Darwinports är en pakethanterare främst utvecklat för Mac OS X, men finns även för andra system som de olika BSD-varianterna och Linux. Darwinports liknar system som ports och portage, i det avseendet att programmen byggs från källkod. I likhet med portages USE-flaggor som låter en bygga olika varianter av paket, använder Darwinports variants. I dagsläget finns ungefär 2500 olika paket.

Exempel på kommandon:

  • port install netris - laddar hem, kompilerar och installerar netris
  • port uninstall netris - plockar bort netris
  • port info ghc - visar info om GHC
  • port deps ghc - visar vilka beroenden GHC har
  • port variants emacs - visar vilka olika varianter som finns till Emacs
  • port install +x11 emacs - bygger emacs med X11-stöd

Externa länkar

Personliga verktyg