Kompilering

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Kompilering kallas det när datorn översätter ett program från ett språk till ett annat. Programmet som utför detta kallas kompilator. Det vanliga är att målet för översättningen är på en lägre nivå, ofta maskinkod.

Att kompilera C-program på Unixsystem

I de flesta fall av programinstallationer under Unixsystem så krävs inte särskilt avancerade förföranden för att kompilera, utan i nio fall utav tio funkar

./configure && make && make install

förutsatt att man står i rätt katalog. Ibland kan det tänkas att configure-skriptet klagar på saknade headerfiler, bibliotek eller liknande - då rekommenderas det att du läser ./configure --help för att se vad för kommandoradsväxlar som finns att tillgå.

Det kan poängteras att i enklare kompileringsfall räcker det oftast med

make foo

för att bygga en binär foo av foo.c. Ett ekvivalent skrivsätt vore

gcc -o foo foo.c
Personliga verktyg