Mall:Utvald artikel

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Grep är ett av de allra mest användbara verktygen man har tillgång till i en unixmiljö, och inte minst så öppnar grep-kunskap dörrarna till mer avancerade saker som sed, awk och perl. Reguljära uttryck (regexps) är mycket flitigt utnyttjade i Unix och kan förmodligen användas i din favorittexteditor, osv. Det är lite pilligt i början, men tar man lite i taget ska nog alla kunna lära sig det här, så svårt är det inte.

Personliga verktyg