Plan 9

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Plan 9 är ett operativsystem utvecklat av Bell Labs från slutet av 1980-talet. Namnet anspelar på filmen Plan 9 from Outer Space av Ed Wood och det fullständiga namnet är Plan 9 from Bell Labs. Det är numera i sin fjärde utgåva och finns portat till flera system. Källkoden finns tillgänglig gratis sen tredje utgåvan, men under en icke-fri licens. Det vidareutvecklas numerera ideellt framför allt av dess skapare Rob Pike m.fl.

Systemet skapades som en efterföljare till UNIX mer anpassad till en värld med minst en dator per användare istället för att alla använder samma stordator. Plan 9 är tänkt att köras i nätverk med separat filserver och CPU-server med terminaler kopplade till dem. För att komma åt filer och liknande via nätverk så skapades 9P-protokollet.

Man har koncentrerat sig på att göra alla gränssnitt till filer så att man lätt ska kunna använda t.ex. hårdvara från en annan maskin på nätverket som sin egen. De har även gjort stora förändringar av kommandon och användargränssnitt vilket kan göra att man kan känna sig vilsen om man är van med UNIX.

Som fönstersystem används rio (tidigare ), även det kommunicerar med program genom filer.

För att lättare kunna porta UNIX-program finns APE (ANSI POSIX Environment).

Externa länkar

Personliga verktyg