Skalskript

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Skalscript är en ihopsättning av en mängd kommando och programmeringsliknande satser.
Dessa skalscript används mestadels för att lösa och underlätta återkommande arbete, men kan även användas för att skapa större program.
Exempel på skal som kan användas för skalscript är bash, csh och ksh. Bash eller sh är de skal som många föredrar.
Ett skalscript kan gämföras med en bat fil för dos.

Personliga verktyg