CRUX

Från Unix.se, den fria unixresursen.

CRUX är en distribution som förutsätter att du har erfarenhet av Linux sedan tidigare. Dess främsta uttalade mål är att följa KISS-filosofin i så hög utsträckning som möjligt. Detta resulterar i ett litet och kompakt system med enkla tar.gz-paket helt utan metadata, BSD-liknande initskript och ett relativt magert urval av paket på installationsskivan.

Ett annat fokus är att anamma nymodigheter inom Linuxvärlden, dock utan att ge avkall på stabiliteten. Det är inte ett renodlat "bleeding edge"-system.

CRUX har även ett portsträd i likhet med de fria BSD-systemen. Detta träd gör att uppgradering av systemets olika komponenter går smidigt att utföra.

En relativt vanlig missuppfattning är att CRUX är baserat på Slackware, vilket är felaktigt. Det är en distribution byggd helt och hållet från grunden, även om inspiration antagligen tagits från ovannämnda.

Innehåll

CLC och utvecklingsarbetet

Även om utvecklingen av CRUX helt och hållet bestäms av dess skapare, Per Lidén, deltar ändå ett flertal andra personer i arbetet, främst i form av att tillhandahålla uppdaterade portar till portsträdet, men även genom buggrapporter och patchar.

Namnet CLC härstammar ursprungligen från en URL där de första tredjepartsportarna till CRUX huserade, nämligen crux.lugs.ch. Adressen är dock inte längre aktiv. Förkortningen har även den ändrat betydelse, och står numer för CRUX Linux Community.

CLC är en del av CRUX som ännu inte är integrerad i utvecklingsarbetet, men som officiellt har Pers stöd. Det är dock planerat att CLC ska slås ihop helt och hållet med CRUX, exakt hur det kommer se ut är dock ännu inte bestämt.

Ports, paketsystemet och tredjepartsverktyg

Portsträdet är på flera plan förhållandevis magert jämfört med motsvarigheterna hos BSD-systemen och Gentoo. Det är inte i närheten av att vara lika omfattande i antal portar, men även stöd för beroendehantering saknas som följd av KISS-filosofin. Det ska dock klargöras att detta enbart gäller bassystemet som hanteras av Per själv. CLC:s del av trädet har ett enkelt stöd för att hantera beroenden.

CLC ligger även bakom en del verktyg för att interagera med portsträdet. Det viktigaste måste sägas vara prt-get. Som namnet antyder är det väldigt snarlikt Debian:s apt-get.

En annan intressant del av CRUX är verktyget httpup. Detta är ett verktyg främst utvecklat för att kunna uppdatera portsträdet på maskiner som ligger bakom brandväggar cvsup inte kan ta sig igenom. httpup i kombination med den enkelhet som präglar portarna har gjort att enskilda användare kan lägga upp en egen samling portar på en webserver.

x86 och övriga arkitekturer

För tillfället finns CRUX officiellt sett bara för x86, och mer bestämt i686. Däremot finns det en del tredjeparts-iso:ar med olika inriktningar. Bland dessa finns en i586-optimerad variant av den officiella iso:n; uCrux, en variant kompilerad mot uClibc istället för glibc för i486 samt en PPC-variant. Utöver dessa finns även så kallade "Evolution"-varianter av i686- och PPC-plattformarna. Dessa är tänkta som skrivbordsdistributioner och inkluderar bland annat Gnome, KDE och OpenOffice, ett något annorlunda installationsförfarande, samt patchade versioner av pakethanteringssystemet.

Gemensamt för alla dessa tredjepartsdistributioner är att de är just från tredje part. Eventuella buggar och problem ska därför tas upp med respektive ansvarig, och inte med Per eller CLC.

En inofficiell x86 64-portning befinner sig i ett tidigt alfastadie. Hur dess framtid ser ut återstår att se då CLC har fastslagit att man med stor sannolikhet själva kommer att vilja porta CRUX till den arkitekturen relativt snart.

Från utvecklarhåll har det även sagts att man eventuellt är intresserade av officiella portningar till Sparc och Alpha. En portning till Sparc har påbörjats, även om inget tillkännagivande gjorts.

Externa länkar

Personliga verktyg