DOS-kommandons unix-motsvarigheter

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Här är en kort lista över vanliga DOS-kommandon och dess motsvarigheter i unix-system.

DOS UNIX Beskrivning
attrib chmod Ändrar filrättigheter
cd / chdir cd Byter katalog
chkdsk df Visar ledigt diskutrymme
cls clear Rensar terminalen
copy cp Kopierar filer
comp diff Jämför filer
del / erase rm Tar bort filer
deltree rm -r Tar bort katalog
date / time date Visar datum och tid
dir ls Visar lista över filer
doskey alias Binder ett alias till ett kommando
find grep Söker efter en sträng i filer
help man Visar en manual för angivet kommando
md / mkdir mkdir Skapar katalog
more < fil more fil Visar innehållet av en fil, en bit i taget
print lpr Skriver ut en fil
print lpq Visar väntande utskrifter.
ren / rename mv Döper om eller flyttar en fil*
rd / rmdir rmdir Tar bort en tom katalog
type cat Visar innehållet av en fil

*varning

"Say you are a novice user with two files in a directory, A.m and B.m. You’re used to MS-DOS and you want to rename the files to A.c and B.c. Hmm. There’s no rename command, but there’s this mv command that looks like it does the same thing. So you type mv *.m *.c. The shell expands this to mv A.m B.m and mv overwrites B.m with A.m. This is a bit of a shame since you had been working on B.m for the last couple of hours and that was your only copy." (The UNIX-haters handbook, sid 189)


För att läsa manualen för ett visst kommando, skriv man kommando. Dessa hittar du också online, exempelvis här (http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi).

Personliga verktyg