DragonFly BSD

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Förstora
Innehåll

Bakgrund

DragonFly BSD är en förgrening av FreeBSD 4.x-trädet initierat av Matthew Dillon efter att oenighet uppstod rörande 5.x-trädets framtida utveckling vad gäller bla. SMP och trådar. Istället för att som i FreeBSD 5.x använda finkornig låsning av resurser och kodavsnitt i kärnan så jobbar DragonFly för att via noggranna val av algoritmer ha en så låsfri kärna som möjligt. Förhoppningen är bra prestanda på både UP- och SMP-system och kod som är lättare att underhålla och utveckla.


Mål

DragonFly BSD är en genomgripande ombyggnation av både kärna och userland.

Det stora målet är SSI (Single System Image), dvs ett sammanhängande distribuerat system.

Delmål är att tråda kärnans olika delar: nätverksstacken, filsystemslager, m fl.

En möjlighet man hoppas på är att vid behov kunna köra vissa kärntjänster i userland.

Status

Ändringsdagbok (http://www.dragonflybsd.org/status/diary.cgi)

DragonFly BSD Digest (http://www.shiningsilence.com/dbsdlog/)


Utgåvor

Version 1.2 (http://www.dragonflybsd.org/main/download.cgi) (släppt 2005-04-08) är senaste utgåvan av Release-grenen, som anses stabil. Mycket arbete pågår och för den som vill följa det närmare finns ett Preview-märke i CVS. Att följa CVS huvud rekommenderas inte förutom för erfarna användare som vill delta i utvecklingen.


Tredjepartsprogram

Tidigare användes FreeBSDs ports-träd med plattformsspecifika ändringar i enskilda ports, men eftersom FreeBSD och DragonFly glidit isär så har arbetsbördan nu blivit så stor att man valt att överge ports för pkgsrc som numera stöder DragonFly. I framtiden är det tänkt att DragonFly ska få sitt eget pakethanteringssystem liknande Debians apt baserat på nya VFS-funktioner.


Derivat

Firefly BSD är en kommersiell produkt baserad på DragonFly BSD.


Externa länkar

Personliga verktyg