Quake III Arena

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Quake III Arena (Q3A) är id Softwares tredje inkarnation i Quake-serien. Denna gång ligger fokus helt på multiplayer.

Innehåll

Server

Systemkrav

Systemkraven beror på antalet spelare, men något åt det här hållet är minimum:

Installation

Skapa först en katalog för spelet, t.ex. ~/quake3 med underkatalogen baseq3 och kopiera *.pk3-filerna från Q3A-CD:n dit:

$ mkdir -p ~/quake3/baseq3
$ cp /mnt/cdrom/Quake3/baseq3/*.pk3 ~/quake3/baseq3

Ladda ner Q3A Linux-point-releasen. I skrivande stund är det 1.32b.

Kör installeraren:

$ sh linuxq3apoint-1.32b-3.x86.run

Gå till Q3A-katalogen och testa den dedikerade servern:

$ cd ~/quake3
$ ./q3ded

Konfiguration

Nu är det dags att skriva ett par konfigurationsfiler. De innehåller variabler som servern kommer att använda (vilka banor som ska spelas, speltyp, etc..). Alla dessa cfg-filer måste vara i baseq3-katalogen. Filen q3config.cfg körs alltid.

Jag rekommenderar att du har olika cfg:s för olika speltyper, t ex ctf.cfg, ffa.cfg, osv. Du kan använda q3config.cfg för mer generella inställningar och sedan använda en annan ovanpå den. Kör följande för att starta servern med den specifierade konfigurationsfilen:

$ ./q3ded +exec konfigurationsfil.cfg

Ett exempel på konfigurationsfil för FFA (Free For All, standardspeltypen):

set sv_hostname "Foofighter FFA DM"
set sv_maxclients 10
set g_motd "To be or not to be..."
set g_forcerespawn 15
set rconpassword "password"
set g_gametype 1
set fraglimit 50
set timelimit 20

//Här är map-cyclen. När fraglimit/timelimit uppnås byts banan automatiskt, annars skulle den bara köra samma hela tiden
set m1 "map q3dm1; set nextmap vstr m2"
set m2 "map q3dm2; set nextmap vstr m3"
set m3 "map q3dm3; set nextmap vstr m4"
set m4 "map q3tourney1; set nextmap vstr m5"
set m5 "map q3dm4; set nextmap vstr m6"
set m6 "map q3dm5; set nextmap vstr m7"
set m7 "map q3dm6; set nextmap vstr m8"
set m8 "map q3tourney2; set nextmap vstr m9"
set m9 "map q3dm7; set nextmap vstr m10"
set m10 "map q3dm8; set nextmap vstr m11"
set m11 "map q3dm9; set nextmap vstr m12"
set m12 "map q3tourney3; set nextmap vstr m13"
set m13 "map q3dm10; set nextmap vstr m14"
set m14 "map q3dm11; set nextmap vstr m15"
set m15 "map q3dm12; set nextmap vstr m16"
set m16 "map q3tourney4; set nextmap vstr m17"
set m17 "map q3dm13; set nextmap vstr m18"
set m18 "map q3dm14; set nextmap vstr m19"
set m19 "map q3dm15; set nextmap vstr m20"
set m20 "map q3tourney5; set nextmap vstr m21"
set m21 "map q3dm16; set nextmap vstr m22"
set m22 "map q3dm17; set nextmap vstr m23"
set m23 "map q3dm18; set nextmap vstr m24"
set m24 "map q3dm19; set nextmap vstr m25"
set m25 "map q3tourney6; set nextmap vstr m1"
  • sv_maxclients - max antal spelare
  • g_motd - meddelandet folk ser när de connectar till din server
  • g_forcerespawn - antalet sekunder till dess att en klient automatiskt respawnar om klienten inte gör det själv. Sätt detta till 0 för att inaktivera force respawn
  • g_gametype - speltyp. 1 = DM, 2 = Tourney (1-on-1), 3 = Team DM, 4 = CTF

Du kan exekvera cfg:s direkt från serverns konsol med kommandot exec foo.cfg. Om du vill köra servern i bakgrunden, immun mot hangups, kan du starta servern på följande vis:

$ nohup ./q3ded +exec ffa.cfg &

Q3CTF (Capture The Flag)

CTF är inbyggt i Q3A (Q3CTF). Fyra CTF-banor följer med, men jag rekommenderar att du också laddar ner Dave "Zoid" Kirschs (mannen bakom CTF för Q1/Q2/Q3) Q3WCTF-banor:

Här är en CTF-cfg som inkluderar alla CTF-banorna i mapcyclen. Kopiera in nedanstående i en ny fil, ctf.cfg, i baseq3-katalogen.

set sv_hostname "Foofighter CTF"
set sv_maxclients 16
set g_motd "To be or not to be.."
set g_forcerespawn 10
set rconpassword "password"
set g_gametype 4

set m1 "capturelimit 8; map q3ctf1; set nextmap vstr m2"
set m2 "capturelimit 8; map q3ctf2 ; set nextmap vstr m3"
set m3 "capturelimit 8; map q3ctf3 ; set nextmap vstr m4"
set m4 "capturelimit 8; map q3wctf1 ; set nextmap vstr m5"
set m5 "capturelimit 8; map q3wctf2 ; set nextmap vstr m6"
set m6 "capturelimit 8; map q3wctf3 ; set nextmap vstr m1"

vstr m1

Starta:

$ ./q3ded +exec ctf.cfg.

Rocket Arena 3

Rocket Arena 3 är den populära Q3A-versionen av Rocket Arena. Du behöver den här filen:

Skapa en katalog för RA3 och packa upp filen:

$ cd ~/quake3
$ unzip ~/ra3176-linuxmac.zip

Ändra i arena/server.cfg som du vill. Starta servern med följande kommando:

$ ./q3ded +set fs_game arena +set sv_pure 0 +set dedicated 2 +exec server.cfg

Använd +set dedicated 1 för att köra en privat server eller +set dedicated 2 för att köra en allmän (public) server. För mer information om hur du kan konfigurera RA3, se readsrv.txt i arena-katalogen.

Alliance

Alliance är en populär CTF/DM-modifikation. Den har följande tre speltyper:

  • Alliance - en CTF-variant med 'offhand grappling hook' (spelare kan använda grapplen och ett vapen samtidigt).
  • Combat - efterliknat Q2-modden Expert Q2. Alla spawnar med alla vapen plus hälsa- och ammo-regenerate. Någon förändrar vapenbalans, fysik och grappling hook-stil
  • Instagib - en intressant (och väldigt rolig) speltyp där alla spelare spawnar med en railgun med obegränsat med ammunition. Ett enda skott dödar så hälsan är inget att bry sig om (railgun är också det enda vapnet på banorna)

Alla ovanstående speltyper kan köras som CTF, FFA, Team DM eller Tourney. Observera att modden egentligen var gjord mestadels för CTF. Du behöver följande filer:

Packa upp filerna:

$ cd ~/quake3
$ unzip ~/alliance30.zip
$ unzip ~/Alliance30-33.zip

Starta servern med speltypen du vill köra. Alliance:

$ ./q3ded +set dedicated 2 +set fs_game alliance +g_gametype 4 +exec sv_alliance.cfg

Combat:

$ ./q3ded +set dedicated 2 +set fs_game alliance +g_gametype 4 +exec sv_combat.cfg

Instagib:

$ ./q3ded +set dedicated 2 +set fs_game alliance +g_gametype 4 +exec sv_instagib.cfg

Ändra i maplist.cfg för att ändra banrotationen. Under alliance/linux finns en mängd skalskript som du kan använda dig av för att starta olika sorters servrar.

Personliga verktyg