Intervju med Dennis Ritchie

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Följande intervju med Dennis Ritchie, översatt från engelska, publicerades på Unix.se 2003-02-07. Originalintervjun finns också tillgänglig.

Hur och när kom du först i kontakt med datorer?

DR: Vid någon tidpunkt då jag studerade på college (omkring 1960) gick jag på några föreläsningar utanför programmet om datorer, som fick mig intresserad, och jag anmälde mig till den vanliga introduktionskursen på en termin. Den första delen var om analoga datorer, sedan en översiktlig del om hålkortsutrustning, och sedan några om riktiga digitala datorer där vi förberedde ett program för en Univac 1. Jag hade fysik som huvudämne men började bli alltmer intresserad av datorer, både av den teoretiska och den praktiska delen. Mitt examensarbete var tämligen teoretiskt (hierarkier av rekursiva funktioner), men jag började också bli mer insatt i de praktiska aspekterna. I tre år var jag en av lärarassistenterna för senare versioner av samma introduktionskurs - som då hade bytt utrustning till IBM 7094.

Vilken datorrelaterad prestation anser du vara din största?

DR: Den enskilda sak som jag är gladast över är att idén att göra Unix-systemet portabelt mestadels var min. C var redan implementerat på flera ganska olika maskiner och operativsystem, Unix var redan på gång att distribueras för PDP-11, men portabiliteten av hela systemet var något nytt.

Några nya prestationer i sikte? Vilket/vilka är ditt/dina nuvarande projekt?

DR: Det finns ingen ny stor sak att avslöja - jag har spenderat mer tid på historia! Under de senaste åren har jag haft en mer managerliknande roll. De synbara sakerna som kommit från gruppen har varit Plan 9-systemet och Inferno, men jag är snabb med att säga att säga att idéerna och arbetet har kommit från kollegorna. Jag var mer en lönechecksundertecknare och någon som höll tal när andra bara ville arbeta.

Hur mycket tid spenderar du på programmering nuförtiden?

DR: Lite egentlig programmering. Jag fixar saker då och då, finjusterar ofta HTML och skapar skript för att göra saker.

Skulle du kunna beskriva en vanlig arbetsdag på Bell Labs? Vad för mjukvara använder du?

DR: Jag tenderar att komma in sent såvida det inte är ett möte, men ägnar en hel del tid åt email-kommunikation. Min egen miljö (på PC-hårdvara) kör faktiskt Windows NT, men används huvudsakligen som en grafisk terminal ansluten till en Plan 9-server, på ett sätt ungefär likartat med en X windows-klient. Anslutningen hemma är nu via kabelmodem (ISDN till förra sommaren), och Ethernet på kontoret. All redigering, mjukvaruarbete och mail sköts i denna exporterade Plan 9. För saker som att hämta Excel- och Word-filer, samt mycket (www-)browsande, använder jag NT.

Har du några förutsägelser om C:s framtid?

DR: C avtar något i användning jämfört med [[C++]], och kanske Java, möjligen ännu mer jämfört med högnivåskriptspråk. Det är fortfarande ganska starkt för de grundläggande systemrelaterade sakerna.

Vad är din åsikt om mikrokärnor (microkernels) vs. monolitiska (monolithic)?

DR: De är inte särskilt annorlunda när man faktiskt använder dem. "Mikro"-kärnor tenderar att vara ganska stora i dessa dagar, och "monolitiska" med laddningsbara drivrutiner tar upp mer av fördelarna som mikrokärnor gör anspråk på.

Håller du med Rob Pike i hans tankar om (ir)relevansen av 'systems research'? (http://cm.bell-labs.com/who/rob/utah2000.ps)

DR: Ganska mycket, även om Rob avsiktligt framlade saken på ett provokativt sätt. Det är sant att de ekologiska nischerna idag är rätt fulla jämfört med situationen då Unix startade, och nya fräscha OS-idéer är svårare att hitta på, eller åtminstone svårare att sprida.

Vad tycker du om utvecklingen av Linux och BSD-varianterna? Tror du att de eventuellt kommer att ersätta alla proprietära Unix-system?

DR: Som ett generellt fenomen tycker jag att de är jättebra, men de lider till stor del av samma kämpande och rivalitet som de proprietära gjorde och gör. Sun, HP, SGI, IBM, Digital och andra har (eller hade) varianter av samma sak - det har också Linux och *BSD. Deras producenter har kanske andra motivationer för att tillverka varianterna förstås. Det finns en sorts "märkes"-skillnad, och det är en av anledningarna till varför portabilitet är svårt.

Några tankar om GNU-projektet? När hörde du först om det?

DR: Jag minns inte när jag först hörde om det, men det var länge sedan. "True-GNU"-filosofin är mer extrem än jag bryr mig om, men den lade sannerligen grunden för den nuvarande situationen och tillförde riktig mjukvara. Det intressanta är sättet som Free Software-idéer börjat påverka stora kommersiella aktörer på. Samtidigt verkar mycket av det ha att göra med att göra om saker vi eller andra redan gjort; det verkar vara aningen intellektuellt deriverat; är det en brist på verkligt nya idéer? Men ändå, det är mycket tillfredställande att så mycket byggts på en grund som vi hjälpte att etablera.

Vilka personer beundrar du ? (i datorvärlden eller i andra avseenden)

DR: Jag är inte en person som hade några särskilda hjältar när jag växte upp. Uppenbarligen var Ken Thompson den person som påverkade min karriär mest. Unix var i grund och botten hans, så även C:s föregångare och mycket av Plan 9:s grunder (även om Rob Pike var den verkliga drivkraften när det gällde att få ihop det). Och under tiden skapade Ken den första datorschackmästaren och skrev i princip om schackslutspelsboken. Han är helt och hållet ett fenomen.

Vad tycker du om att göra utanför jobbet?

DR: Allt smälter ihop. Mycket av det är datorrelaterat (WWW och allt det där). Förutom det är det nog att läsa på riktigt papper. Jag har rest hyggligt mycket, vilket jag tyckte om, men inte för länge på en gång. Jag tröttnar på det ganska snart, men gillar att tänka tillbaka på erfarenheter när jag återvänt och önskar då ofta att jag hade stannat längre på det något exotiska stället.

Någon musik, litteratur eller film du kan rekommendera?

DR: Jag lyssnar på mestadels klassisk musik, men mest på radio - jag är inte en audiofil. I bokväg läser jag inte mycket skönlitterärt, men gillar reseberättelser och bra populärvetenskap: t.ex. Stephen Jay Gould eller Kip Thorne. Även en del humor - jag är ett stort fan av S. J. Perelman. Just nu läser jag John McPhees "The Founding Fish".

Dennis Ritchies hemsida (http://www.cs.bell-labs.com/who/dmr/)

Personliga verktyg