UnixSE:Utvald artikel

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Här är en lista över de artiklar som varit "Utvald artikel" på huvudsidan.

2005

Vecka 20

Grep är ett av de allra mest användbara verktygen man har tillgång till i en unixmiljö, och inte minst så öppnar grep-kunskap dörrarna till mer avancerade saker som sed, awk och perl. Reguljära uttryck (regexps) är mycket flitigt utnyttjade i Unix och kan förmodligen användas i din favorittexteditor, osv. Det är lite pilligt i början, men tar man lite i taget ska nog alla kunna lära sig det här, så svårt är det inte.

Vecka 9

Procmail är ett program som tar emot e-post från en MTA (Mail Transport Agent), t.ex. sendmail, postfix eller dylik, och sedan, baserat på en eller flera regler, filtrerar denna så att den hamnar i förbestämda brevlådor.

Vecka 4

Internetbank: Kvalitén bland Sveriges olika Internetbanker är varierande. Ibland kan det vara svårt att veta hur bra ens bank fungerar i icke-Windowsbaserade miljöer. Här finner du en förteckning med diverse kommentarer. Fyll gärna på med egna erfarenheter!

Vecka 2

Lex är ett programmeringsverktyg som genererar C-kod som analyserar textmassor givet en formell beskrivning av formatet. Grundläggande förståelse av reguljära uttryck är nödvändig för att förstå denna artikel. Viss förståelse av programmeringsspråket C är också bra. Lex skapar en ändlig automat (eng. finite state machine, en ofta använd programmeringsteknik och ett fundament inom datalogin), som analyserar en textmassa med reguljära uttryck (att dessa används såväl här som i exempelvis grep och sed är naturligtvis ingen slump; att bemästra dem kan i många sammanhang vara nyttigt) och utför handlingar enligt de regler som ställs upp av lex-programmet.

Vecka 1

Säkerhetskopiering över nätverk: När man installerat och konfigurerat sitt system och samlat på sig viktiga filer i sin hemkatalog vill man inte gärna råka ut för en diskkrasch eller att av "misstag" skriva rm -rf /. Därför bör man ha ett fungerande säkerhetskopieringssystem. Den här artikeln kommer att handla om olika sätt att säkerhetskopiera till en server på nätverket. Eftersom stora hårddiskar är så billiga jämfört med bandstationer är det ett bra alternativ för säkerhetskopiering.

2004

Vecka 52

AWK är ett tolkat (interpreterat) programspråk för att behandla textdata och har fått sitt namn efter de ursprungliga upphovsmännen Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger och Brian W. Kernighan. Det karaktäriseras av en C-lik syntax, en associativ datatyp och reguljära uttryck. Se även Perl.

Vecka 51

Ruby är ett skriptspråk skrivet av Yukihiro Matsumoto (aka. Matz). Det har influerats av flera andra programmeringsspråk, främst Perl men också Java, Eiffel, Smalltalk, Lisp och Python. En av de största skillnaderna mellan Perl och Ruby är att Ruby har betydligt bättre stöd för objektorienterad programmering. Det var till skillnad från Perl redan från början tänkt att vara ett objektorienterat programmeringsspråk, och det går faktiskt längre än både Java och Python i att "allt är ett objekt". Till och med grundläggande typer som heltal är objekt, något som är mycket ovanligt bland programmeringsspråk.

Vecka 50

O'Caml (eller Objective Caml) är ett strikt, statiskt, objektorienterat, funktionellt språk. Det kan kompileras till maskinkod och sägs då vara nästan lika snabbt som GCC-genererad kod (åtminstone i den här (http://shootout.alioth.debian.org/) jämförelsen) eller liksom Java kompileras till bytekod.

Vecka 49

IPv6: IPv6 är protokollet som ska komma att ersätta IP (IPv4). Den här artikeln beskriver på vilket sätt IPv6 skiljer sig från IPv4, lite grundläggande information om protokollet och hur du ska göra för att komma åt internet med IPv6.

Vecka 47

Uppdatera OpenBSD: Att hålla sitt system uppdaterat är A och O för en systemadministratör, speciellt om systemet går att nå via Internet. I denna artikel beskrivs hur man kan gå till väga för att uppdatera sitt OpenBSD-system med de senaste säkerhetspatcharna.

Vecka 46

År 2038-problemet och digital tid: Alla har naturligtvis hört talas om år 2000-problemet (med tanke på hur mycket det uppmärksammades även i konventionell media) och många är säkert också medvetna om att Unixsystem inte hade några omfattande sådana. Vad detta beror på är det däremot möjligt att färre är helt på det klara med. Detta ämnar den här artikeln klargöra, samtidigt som en kort introduktion ges för hur C (och därmed Unix) hanterar datum och tid.

Vecka 44

En daemon är en process som körs i bakgrunden, utan en kontrollerande terminal. Daemoner utför ofta rutinarbete eller tillhandahåller tjänster; vanliga exempel är inetd, httpd, sshd, cron och liknande system- eller nätverkstjänster. I den här artikeln kommer jag att gå igenom skapandet av en enkel daemon.


Personliga verktyg